Shinobu Katsu

Leader of Shinobu Yakuza and Father of Akimoto

Description:
Bio:

Shinobu Katsu

Star City Runners bird_anson bird_anson