Shinobu "One Shot" Akimoto

Oni son of Katsu. Heir to Shinobu Yakuza

Description:
Bio:

Shinobu "One Shot" Akimoto

Star City Runners bird_anson bird_anson